พิพิธภัณฑสถานตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน / พิพิธภัณฑสถานตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี

 พิพิธภัณฑสถานตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี
พิพิธภัณฑสถานตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี

ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ทำให้เกิดพิพิธภัณฑสถาน ที่ทำหน้าที่ส่งเสริม การออกแบบอุตสาหกรรมและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ เช่น พิพิธภัณฑ์วิกตอเรีย และแอลเบิร์ต (The Victoria and Albert Museum) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และพิพิธภัณฑ์ปาเลส์เดอลาเดกูแวร์ต (Palais de la Découverte) ประเทศฝรั่งเศส

พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป