พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน / พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น

 พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น
พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น

แนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน โดยเฉพาะพิพิธภัณฑสถานที่ครอบคลุมเรื่องราวต่างๆ รอบด้าน ได้ขยายมาสู่ท้องถิ่น เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่คนในท้องถิ่น โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรมและประเพณี ที่ควรส่งเสริม ในสังคมอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ท้องถิ่นนั้นๆ อีกด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป