พิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน / พิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง

 พิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง
พิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง

แนวคิดในเรื่องการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นบ้าน งานศิลปหัตถกรรม และสถาปัตยกรรมโบราณ ทำให้เกิดพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้งขึ้น เป็นการจำลองวิถีชีวิตโบราณมาไว้ในพิพิธภัณฑสถาน หรือเพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมและเปิดแสดงเป็นอาคารประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกันเริ่มมีการจัดสาธิตการทำงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในพิพิธภัณฑสถาน บางครั้งก็อนุรักษ์พื้นที่หมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน ที่ผลิตงานหัตถกรรมนั้นไว้ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการพิพิธภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกสาขาหนึ่ง

เมืองโบราณ อำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่จำลองโบราณสถานมาจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง ในภาพ คือ พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาทจำลอง
พิพิธภัณฑสถานได้ก้าวหน้าไปตามพัฒนาการในสังคม มีพิพิธภัณฑสถานประจำแหล่งโบราณคดีเกิดขึ้นมาตามความก้าวหน้า ของงานโบราณคดี เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑสถานตามวิชาการสาขาอื่นๆ อีกมากมาย จนเมื่อโลกก้าวสู่ยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ทำให้เกิดพิพิธภัณฑสถานเสมือน (Virtual Museum) หรือพิพิธภัณฑสถานที่รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์และจัดแสดงไว้ ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าสามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑสถานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเดินทาง 
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป