สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
พิพิธภัณฑสถาน เรียกสั้นๆ ว่า "พิพิธภัณฑ์" เป็นสถานที่ที่เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวในอดีต นับตั้งแต่ สมัยที่มนุษย์ยังไม่มีบ้านเรือนอยู่อาศัย ต้องอยู่ตามถ้ำหรือเพิงผาเพื่อเป็นที่กำบังจากสภาพอากาศ ใช้ชีวิตเร่ร่อน เพื่อหาอาหาร พิพิธภัณฑสถานทำให้เราเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตในสมัยนั้น รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่ในสมัยเดียวกัน
พิพิธภัณฑสถานบางแห่งเล่าเรื่องย้อนไปในสมัยดึกดำบรรพ์ที่โลกยังมีไดโนเสาร์นานาชนิด มีช้างแมมมอท และสัตว์อื่นๆ ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยการนำโครงกระดูกของไดโนเสาร์ที่ขุดค้นโดยนักวิชาการมาจัดแสดง
พิพิธภัณฑสถานบางแห่งจะมีโครงกระดูกมนุษย์ ซึ่งได้มาจากการขุดค้นทางโบราณคดี และนำมาจัดแสดง อยู่ภายในหลุมฝังศพจำลอง รอบโครงกระดูกจะพบเครื่องใช้ เช่น เครื่องหุงต้ม อาวุธ เครื่องประดับ ทำให้เรารู้ว่า คนสมัยก่อน กินอยู่อย่างไร และเมื่อเสียชีวิต ศพจะถูกฝังไปพร้อมกับเครื่องใช้ส่วนตัว
นอกจากนี้ มีพิพิธภัณฑสถานอีกหลายรูปแบบที่เล่าถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ การตั้งบ้านเรือน การแต่งกาย ความเชื่อต่างๆ และศาสนา โดยจัดเก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่เหมาะสมในการเล่าเรื่องนั้นมาจัดแสดง เป็นหัวข้อ ทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้
ปัจจุบันโลกเจริญก้าวหน้า มีการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย พิพิธภัณฑสถานที่จะนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ เช่น พิพิธภัณฑสถานเครื่องบินและอวกาศ พิพิธภัณฑสถานเรื่องพัฒนาการของคอมพิวเตอร์
หัวข้อถัดไป