เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์

 เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของรางวัลซีไรต์
วัตถุประสงค์ของรางวัลซีไรต์
ประเภทของงานเขียน
คุณสมบัติของงานเขียนที่ส่งเข้าประกวด
กำหนดเวลาการรับผลงานวรรณกรรม
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินวรรณกรรมเพื่อรับรางวัลซีไรต์
หลักเกณฑ์การตัดสิน
รางวัล
งานพระราชทานรางวัล
วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย
บทบาทต่อวงวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
บทบาทต่อการศึกษา
บทบาทต่อวงวรรณกรรมอาเซียน

ดูเพิ่มเติม
ศิลปินแห่งชาติ