กำหนดเวลาการรับผลงานวรรณกรรม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์ / กำหนดเวลาการรับผลงานวรรณกรรม

 กำหนดเวลาการรับผลงานวรรณกรรม
กำหนดเวลาการรับผลงานวรรณกรรม

ส่งเข้าประกวดและการประกาศผลการตัดสิน การส่งผลงานเข้าประกวดต้องอยู่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี มีการประกาศรับผลงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารอบสุดท้ายจำนวนไม่เกิน ๑๐ เรื่อง ต่อสาธารณชนประมาณเดือนกรกฎาคม และประกาศผลงานที่ได้รับการตัดสินให้รางวัลซีไรต์ ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป