วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์ / วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย

 วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย
วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย

นับจาก พ.ศ. ๒๕๒๒ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๓๖ ปี มีงานประพันธ์ประเภทนวนิยาย บทกวี และเรื่องสั้น ได้รับรางวัลซีไรต์แล้ว จำนวน ๓๖ เล่ม ในจำนวนนี้มีนักเขียน ๒ คนที่มีผลงานซึ่งได้รับรางวัลซีไรต์คนละ ๒ เรื่องคือ นวนิยายเรื่องคำพิพากษา และ เวลา ผลงานของชาติ  กอบจิตติ นวนิยายเรื่อง ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน และรวมเรื่องสั้น สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน เป็นผลงานของวินทร์  เลียววาริณ การที่นักเขียนได้รับรางวัลหลายครั้งเช่นนี้ เป็นเพราะการตัดสินรางวัลซีไรต์ในประเทศไทย เป็นการตัดสินผลงานวรรณกรรมเล่มใดเล่มหนึ่ง ไม่ได้ตัดสินที่ตัวนักเขียนและผลงานทั้งหมด และไม่ตัดสิทธิ์นักเขียน ที่เคยได้รับรางวัลซีไรต์มาแล้ว ดังนั้น หากนักเขียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่ดีมีคุณภาพและมีคุณค่า สมควรที่จะได้รับรางวัล นักเขียนผู้นั้นก็สามารถรับรางวัลซีไรต์ได้หลายครั้ง ซึ่งสื่อมวลชนมีคำเรียกนักเขียนที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ๒ ครั้งว่า "นักเขียนดับเบิลซีไรต์" ส่วนนักเขียนที่มีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายแต่ไม่ได้รับรางวัล สื่อมวลชนจะเรียกว่า "นักเขียนซีรอง"

คำพิพากษา และ เวลา ของ ชาติ  กอบจิตติ ได้รับรางวัลซีไรต์
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป