เห็ดเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๔ เห็ด / เห็ดเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ

 เห็ดเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ
เห็ดเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ

เห็ดสามารถผลิตเอนไซม์ได้ จากผลงานการวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์กับเห็ด Ganoderma sp. ได้เอนไซม์แลกเคสชนิดใหม่ ที่ทนต่ออุณหภูมิสูง และทำงานได้ดีที่อุณหภูมิ ๙๐ องศาเซลเซียส และจากการศึกษาเอนไซม์สลายไฟบรินจากเส้นใยเห็ด ได้นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นการผลิตเอนไซม์คลอโรเพอรอกซิเดส (chloroperoxidase)ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีราคาแพง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป