เห็ดปรสิตกับสิ่งมีชีวิตอื่น - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๔ เห็ด / เห็ดปรสิตกับสิ่งมีชีวิตอื่น

 เห็ดปรสิตกับสิ่งมีชีวิตอื่น
เห็ดปรสิตกับสิ่งมีชีวิตอื่น

เห็ดบางชนิดสามารถเจริญบนสิ่งมีชีวิตอื่น และก่อโรคได้ เช่น เห็ดหลินจือ แม้จะมีประวัติการสร้างสารออกฤทธิ์ ที่มีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีรายงานการก่อให้เกิดโรคกับยางพารา นอกจากนี้ ยังมีโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน ที่เกิดจาก Ganoderma boninense โรครากเน่าของมะพร้าวและโรครากเน่าของหมากจาก Ganoderma lucidum โรครากแดงของยางพาราจาก Ganoderma pseudoferreum โรคโคนเน่าของข้าวโพด โรครากกาบใบ และโคนเน่าของอ้อย จาก Marasmiellus paspali โรคผลเน่าของมะพร้าวจาก Marasmius palmivorus โรครากขาวของยางพาราจาก Rigidoporus lignosus เป็นต้น

โรครากเน่าของหมาก (ที่มา : ศรีสุรางค์ ลิขิตเอกราช)
หัวข้อก่อนหน้า