สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๔ เห็ด / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
ทุกคนคงเคยรับประทานเห็ดมาบ้าง เห็ด คือ รากลุ่มหนึ่งที่สามารถสร้าง ดอก ขึ้นมาได้ มีขนาดมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และมีรูปร่างหลากหลาย การลองผิดลองถูกของบรรพบุรุษทำให้ทราบว่า เห็ดบางชนิดรับประทานได้ บางชนิดรับประทานไม่ได้ เห็ดชนิดใดมีรสชาติดีก็จะนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อประโยชน์สำหรับบริโภคและอุตสาหกรรม เห็ดบางชนิดยังเป็นสมุนไพร เช่น เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดจึงจัดเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมาก มีรายงานว่า เห็ดมีโปรตีนและธาตุอาหาร สูงกว่าพืชทุกชนิด ยกเว้นผักโขมและถั่วเหลือง ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เกิดการเพาะเห็ดขึ้นมากมาย ทั้งในระดับชาวบ้าน และระดับอุตสาหกรรม
เห็ดบางชนิดมีความสัมพันธ์กับพืชในแง่การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเส้นใยของเห็ดจะไปเจริญห่อหุ้มปลายรากของพืช โดยเฉพาะไม้ป่า ทำให้ไม้ป่านั้นดูดธาตุอาหารและน้ำได้มากขึ้น จึงเติบโตเร็วกว่าปกติ ขณะเดียวกันเส้นใยของเห็ด ก็ได้รับสารอาหารจากพืช เพื่อนำไปใช้ในการเจริญของเส้นใย เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม เส้นใยจะสร้างดอกเห็ดขึ้นมาบนดิน เห็ดเหล่านี้มีรสชาติดีและราคาแพง เช่น เห็ดมัตสึตาเกะ ที่ขึ้นร่วมกับต้นสน ในประเทศญี่ปุ่น เห็ดเผาะ ที่ขึ้นร่วมกับไม้ป่า หลายๆ ชนิดในประเทศไทย เห็ดไข่หรือเห็ดระโงกขาว ที่พบในป่าเต็งรัง เห็ดบางชนิดมีความสัมพันธ์ แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับปลวก ที่เราเรียกว่า เห็ดโคนหรือเห็ดปลวก เห็ดกลุ่มนี้ไม่สามารถเพาะเลี้ยงในโรงเรือนได้ จึงทำให้มีราคาแพง
เห็ดบางชนิดสร้างสารพิษทำให้คนที่รับประทานเข้าไปมีอาการปวดท้อง ท้องร่วง ท้องเสีย อาเจียน จนถึงมีผลต่อการทำงาน ของตับและไต อาจถึงตายได้หากรักษาไม่ทัน เห็ดบางชนิดมีผลต่อระบบประสาท ทำให้มีอาการเมาเหมือนเสพยา นอกจากนี้ เห็ดบางชนิดยังทำให้เกิดโรคกับพืชได้ด้วย
หัวข้อถัดไป