เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก

 เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
บทนำ
ความเป็นมาของแร่เหล็ก
ชนิดและสมบัติแร่เหล็ก
การใช้ประโยชน์จากแร่เหล็ก
การเกิดแร่เหล็ก
การสำรวจแร่เหล็ก
แหล่งแร่เหล็กของประเทศไทย
แหล่งแร่เหล็กของโลก
การทำเหมืองแร่เหล็กในประเทศไทย
การถลุงแร่เหล็ก
ดูเพิ่มเติม
อุตสาหกรรม
เปลือกโลกและหิน
ทองคำ