แหล่งแร่เหล็กของประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 40
เล่มที่ ๔๐
เรื่องที่ ๑ พิพิธภัณฑสถาน
เรื่องที่ ๒ รางวัลซีไรต์
เรื่องที่ ๓ นกเงือกไทย
เรื่องที่ ๔ เห็ด
เรื่องที่ ๕ การโคลนนิ่งสัตว์
เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก
เรื่องที่ ๗ การใช้เลเซอร์ในทางการแพทย์
เรื่องที่ ๘ ไข้ออกผื่น
เรื่องที่ ๙ มะเร็งต่อมลูกหมาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔๐ / เรื่องที่ ๖ แร่เหล็ก / แหล่งแร่เหล็กของประเทศไทย

 แหล่งแร่เหล็กของประเทศไทย
แหล่งแร่เหล็กของประเทศไทย

แหล่งแร่เหล็กมีในทุกภาคของประเทศไทย แต่เป็นแหล่งแร่ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับแหล่งแร่เหล็กระดับโลก บริเวณที่มีแร่เหล็กคุณภาพสูงสุด ได้แก่ บริเวณอำเภอเชียงคาน อำเภอเมืองฯ และอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยแหล่งแร่เหล็ก ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ แหล่งแร่เหล็กภูยาง และแหล่งแร่เหล็กภูซาง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ข้อมูลการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณี พบว่าประเทศไทยมีแหล่งแร่ที่สำคัญ ดังนี้

๑. ภาคเหนือ
 • แหล่งแร่เหล็กแม่โถ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • แหล่งแร่เหล็กดอยจง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 • แหล่งแร่เหล็กบ้านป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 • แหล่งแร่เหล็กอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
 • แหล่งแร่เหล็กแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 • แหล่งแร่เหล็กอำเภอชนแดนและอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • แหล่งแร่เหล็กบ้านน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
 • แหล่งแร่เหล็กหนองโพ อำเภอตาคลี
 • แหล่งแร่เหล็กนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี
 • แหล่งแร่เหล็กอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
 • และแหล่งแร่เหล็กเขาแก้ว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

แหล่งแร่เหล็ก อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • แหล่งแร่เหล็กภูอ่าง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเลย
 • แหล่งแร่เหล็กภูซาง ภูยาง ภูเหล็ก และภูเฮี๊ยะ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 • แหล่งแร่เหล็กบ้านนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
 • และแหล่งแร่เหล็กในจังหวัดอุดรธานี

แหล่งแร่เหล็กบ้านหนองผำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเลย
๓. ภาคกลาง
 • แหล่งแร่เหล็กเขาอึมครึม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 • แหล่งแร่เหล็กเขาถ้ำ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • แหล่งแร่เหล็กเขาทับควาย อำเภอโคกสำโรง
 • และแหล่งแร่เหล็กเขาวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี

แหล่งแร่เหล็กเขาทับควาย อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
๔. ภาคตะวันออก
 • แหล่งแร่เหล็กหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว และแหล่งแร่เหล็กหนองบอน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • แหล่งแร่เหล็กเขาชีโอน-ชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ
 • แหล่งแร่เหล็กปรกฟ้า อำเภอบ้านบึง
 • แหล่งแร่เหล็กเขาดินแดง-เขาสระตาพรม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • แหล่งแร่เหล็กอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

แหล่งแร่เหล็กภาคตะวันออก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
๕. ภาคใต้
 • แหล่งแร่เหล็กเขาเหล็ก อำเภอนบพิตำ
 • แหล่งแร่เหล็กเขาควนทัง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • และแหล่งแร่เหล็กเกาะม่วง-เกาะเหล็ก อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

แหล่งแร่เหล็กเขาเหล็ก อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลผลิตแร่เหล็กของประเทศไทย

ประเทศไทยสามารถผลิตสินแร่เหล็ก เมื่อคิดจากช่วงเวลาในรอบปีในแต่ละปี คือ ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ สามารถผลิตแร่เหล็ก รวมทั้งหมดประมาณ ๐.๖๑ ล้านเมตริกตัน ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประมาณ ๐.๙๗ ล้านเมตริกตัน ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประมาณ ๐.๔๘ และใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเทศไทยสามารถผลิตแร่เหล็กรวมทั้งหมดได้ประมาณ ๐.๒๘ ล้านเมตริกตัน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป