สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / คณิตศาสตร์ ธรรมชาติและศิลปะ / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
ประมาณศตวรรษที่ ๑๓ โธมัส อะควินัส (Thomas Aquinas) เป็นผู้หนึ่ง ที่สังเกตเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างความงามกับคณิตศาสตร์ ทั้งที่อยู่ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ และในศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้น เขากล่าวแสดงความชื่นชมว่า "เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ธรรมชาติได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเอง อย่างได้สัดส่วนที่พอเหมาะ"
โครงสร้างมนุษย์
โครงสร้างมนุษย์
ธรรมชาติสร้างลักษณะสมมาตร โครงสร้างมนุษย์ ผีเสื้อ หอยรูปหัวใจ ใบไม้
นอกจากความงามที่เกิดจากธรรมชาติตามหลักคณิตศาสตร์แล้ว ยังมีความงามในศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยอาศัยหลักคณิตศาสตร์ เช่น

การนำหลักการสมมาตรมาใช้

การนำรูปทรงแบบต่างๆ ทางเรขาคณิตมาประกอบกัน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป