การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / คณิตศาสตร์ ธรรมชาติและศิลปะ / การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย

 การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย

รูปเรขาคณิต ได้แก่ รูปเหลี่ยมต่างๆ และวงกลม สามารถนำมาประกอบกันทำให้เกิดลวดลายต่างๆ เช่น
ลวดลายที่เกิดจากรูปสามเหลี่ยม 

รูปสามเหลี่ยมอาจจะดัดแปลงเป็นลวดลายต่างๆ ได้โดยการแบ่งด้านของสามเหลี่ยมเดิมด้วยเส้นขนาน และลบส่วนที่ไม่ต้องการออก หรืออาจหมุนรูปซ้อนกัน เพื่อให้ได้ลวดลายที่ต้องการ เช่น
ลวดลายที่เกิดจากวงกลม

รูป ก. เขียนวงกลมรัศมียาว ๑ นิ้ว ใช้รัศมีเท่าเดิม กำหนดจุด A บนเส้นรอบวงเป็นจุดศูนย์กลาง เขียนส่วนโค้งไปตัดเส้นรอบวงสองจุดที่ B และ C ใช้ B และ C เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่าเดิม เขียนส่วนโค้งไปตัดเส้นรอบวงเช่นเดียวกัน จนได้จุดบนเส้นรอบวงครบ ๖ จุด แรงเงาส่วนที่เส้นโค้งตัดกัน จะได้ลายกลีดดอกไม่หกกลีบ
รูป ก.
รูป ก.
รูป ข.
รูป ข.
รูป ข. เขียนวงกลมรัศมียาว ๑ นิ้ว ลากเส้นผ่านศูนย์กลางสองเส้นให้ตั้งฉากซึ่งกันและกัน สร้างวงกลมสี่วงบนรัศมีที่ตั้งฉากกันทั้งสี่ด้าน ลบรอยเส้นรัศมีออก แรเงาส่วนที่เส้นโค้งตัดกันจะได้ลายแบบหนึ่ง
รูป ค.
รูป ค.
จากลายในรูป ข. อาจดัดแปลงเป็นลายรูป ค.
ลวดลายที่เกิดจากรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม

ลวดลายเหล่านี้อาจนำไปออกแบบลายผ้า พรม หรือลายแกะสลักต่างๆ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป