สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / คณิตศาสตร์ ธรรมชาติและศิลปะ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เด็กๆ คงจะสังเกตได้ว่า ธรรมชาติรอบๆ ตัวเรานั้นมีพืช สัตว์ และแร่ธาตุต่างๆ ที่มีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ให้เราเห็นอยู่มากมาย ตัวอย่างง่ายๆ เช่น ใบกล้วยเป็นทางตรง มีก้านแบ่งกี่งกลาง เส้นแบ่งกึ่งกลางนี้ทางคณิตศาสตร์เรียกว่า เส้นสมมาตร ใบไม้ส่วนมากจะมีเส้นสมมาตรในลักษณะนี้ ใบไม้บางชนิดมีลวดลายเป็นเส้นที่มีรูปแบบของคณิตศาสตร์ เช่น เส้นขนานบนใบตอง เส้นโค้งที่ขอบใบบัว เส้นหยักที่ขอบใบสาเก เส้นเหล่านี้มีกล่าวไว้ในวิชาคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น
ส้มผ่าซีก นอกจากเส้นที่เห็นได้ง่ายบนใบไม้แล้ว ยังมีสิ่งอื่นๆ ในธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลม รูปเหลี่ยมรูปลูกบาศก์ และรูปอื่นๆ อีกหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ลักษณะของวงกลมของส้มผ่าซีก

ลักษณะหกเหลี่ยมของรังผึ้ง

ลักษณะห้าเหลี่ยมของปลาดาวทะเล

ลักษณะสี่เหลี่ยมของผลึกแร่ลิโมไนท์

ลักษณะสามเหลี่ยมของแร่ทั่วมาลิน
นอกจากตัวอย่างง่ายๆ ที่พอจะเห็นได้ ก็ยังมีสิ่งอื่นๆ อีกมากมายที่มีรูปลักษณะต่างๆ กันออกไปดังกล่าวแล้ว เช่น ผลึกของแร่หลายชนิดมีลักษณะเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น

ผลึกของแร่เบริล แวไรอิตี้ อความาริน

ผลึกของแร่การ์เนต

ผลึกของแร่บิสมัท
หัวข้อถัดไป