บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๕ ครั่ง / บทนำ

 บทนำ
ครั่งเป็นผลิตผลจากแมลงชนิดหนึ่ง เรียกว่า แมลงครั่งเป็นแมลงขนาดเล็ก อาศัยดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่งไม้เป็นอาหาร จึงนับว่า เป็นศัตรู แก่พันธุ์ไม้ที่ใช้เพาะเลี้ยงครั่ง แต่ก็ไม่นับว่าเป็นศัตรูร้ายแรง เช่นแมลงจำพวกอื่นๆ เนื่องจากถ้าครั่งไม่จับต้นไม้มากเกินไปนัก ก็ไม่ทำให้ต้นไม้ตายได้ อย่างไรก็ดีแมลงครั่งจะรบกวนต้นไม้ ทำให้การเจริญเติบโตชะงักลง แมลงครั่งเป็นแมลงขนาดเล็ก และใช้งวงเจาะลงไปบนกิ่งไม้ เพื่อดูดน้ำเลี้ยง ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จึงสร้างรังห่อหุ้มป้องกันตัว รังนี้ประกอบด้วยสารสีม่วงแดง ขี้ผึ้งสีเหลืองแก่ และยางสีส้ม รังนี้คือสารที่เรียกว่า ครั่ง ซึ่งมนุษย์ได้นำมาใช้ประโยชน์กันตั้งแต่สมัยโบราณกว่า ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว โดยใช้เป็นสมุนไพร เป็นยารักษาโรคโลหิตจาง โรคลมขัดข้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการทำเชลแล็ก แลกเกอร์ เครื่องใช้ เครื่องประดับและอื่นๆ ปัจจุบันครั่งเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศอินเดีย และประเทศไทย
ครั่งดิบก่อนกะเทาะออกจากกิ่งไม้
ครั่งดิบก่อนกะเทาะออกจากกิ่งไม้
แมลงครั่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า แลคซิเฟอร์ แลคคา (Laccifer lacca Kerr.) เป็นแมลงในวงศ์ แลคซิเฟอริดี (Lacciferidae) ในสมัยก่อนมีชื่อเรียก แทคคาร์เดีย แลคคา (Tachardia lacca) ตามชื่อผู้ค้นพบคนแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๒๕๒ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น คอคคัส แลคคา (Coccus lacca) และแลคซิเฟอร์ แลคคา ตามลำดับ มีนักกีฏวิทยาหลายท่านได้ค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับแมลงชนิดนี้ ทั้งในประเทศไทย และประเทศอินเดียแมลงในวงศ์แลคซิเฟอริดีนี้ มีพบกระจัดกระจายทั่วไปในโลก แต่เฉพาะที่ให้ครั่งมีค่าเป็นสินค้านั้น มีอยู่ในเขตท้องถิ่นจำกัด ที่พบคือ ประเทศอินเดีย ไทย ลาว พม่า จีน จะพบแมลงครั่งอยู่ตามต้นไม้ในที่ต่างๆ กัน มีทั้งไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม ในประเทศอื่นๆ ก็ได้เคยพบครั่งจับทำรัง แต่รังครั่งบางจนไม่คุ้มค่าในการใช้เพาะเลี้ยงเป็นสินค้า ประเทศที่พบครั่งจับอยู่ตามธรรมชาติบนต้นไม้ ได้แก่ มาเลเซีย ฟอร์โมซา ญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา และเวียดนาม
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป