สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๕ ครั่ง / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ครั่งเป็นแมลง ตัวสีแดง ขนาดเล็กมาก อาศัยอยู่บนต้นไม้ ทำรังเป็นยางแข็งหุ้มกิ่งไม้ไว้ เพื่อป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากศัตรู

ตัวครั่งมีประโยชน์ ใช้ทำสีสำหรับย้อมผ้าไหม หรือย้อมหนังฟอกก็ได้ รัง
ครั่งมีประโยชน์ ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ได้หลายอย่าง ใช้เคลือบผ้าพันสายไฟฟ้า หรือเคลือบยา เม็ดยาให้เป็นมัน หรือทำสีผสมอาหารก็ได้ นอกจากนั้นยังใช้ทำสิ่งของอื่นๆ ได้อีกมากชนิด ประโยชน์สำคัญที่สุดของรังครั่งก็คือ ใช้ทำเชลแล็กสำหรับทาไม้ให้ขึ้นเงางดงาม ใช้ได้ทนทาน
 
เราเลี้ยงครั่งไว้เก็บรังขาย หรือส่งเข้าโรงงานทำเป็นเชลแล็ก ในประเทศไทยมีการเลี้ยงครั่งกันมาก ในบางจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีหนึ่งๆ เราส่งรัง
ครั่ง และสิ่งที่ได้จากครั่งไปขายต่างประเทศได้เงินจำนวนมาก

หัวข้อถัดไป