สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ปลาอาศัยอยู่ในน้ำ ว่ายน้ำเคลื่อนไหวไปมาด้วยครีบ หายใจด้วยเหงือก กินพืชและสัตว์ที่มีอยู่ในน้ำเป็นอาหาร เมื่อนำมาเลี้ยง จะกินอาหารสมทบที่ให้เพิ่มเติม ปลาจึงเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงง่าย และเจริญเติบโตรวดเร็ว
การเลี้ยงปลา เพื่อใช้เป็นอาหาร ทำได้ทุกท้อองที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ นิยมเลี้ยงในบ่อ ในนาข้าว และเลี้ยงในกระชังแขวนลอยตามลำน้ำ หรือในอ่างเก็บน้ำ
ปลาบางชนิดมีสีสันสวยสดงดงาม นำมาเลี้ยงไว้ดูเล่นในตู้กระจก ประดับบ้าน ทำให้บ้านน่าอยู่ และให้ความเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจ แก่ผู้เลี้ยง

หัวข้อถัดไป