ติดต่อ
โทร.
๐-๒๒๘๐-๖๕๐๒
๐-๒๒๘๐-๖๕๐๗
๐-๒๒๘๐-๖๕๑๕
๐-๒๒๘๐-๖๕๓๘
๐-๒๒๘๐-๖๕๔๑
แฟกซ์
๐-๒๒๘๐-๖๕๘๐
๐-๒๒๘๐-๖๕๘๙
 ติดต่อ
  มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันทำการ/จำหน่ายหนังสือ  : จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลาทำการ : ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

สถานที่ : สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

โทร : ๐-๒๒๘๐-๖๕๐๒, ๐-๒๒๘๐-๖๕๐๗, ๐-๒๒๘๐-๖๕๑๕, ๐-๒๒๘๐-๖๕๓๘, ๐-๒๒๘๐-๖๕๔๑
แฟกซ์ : ๐-๒๒๘๐-๖๕๘๐, ๐-๒๒๘๐-๖๕๘๙

คุณจันทิมา : ๐๘๓-๒๙๕๑๓๘๔
คุณชัญญา : ๐๘๘-๗๗๓๓๔๘๕

E-mail : webmaster@saranukromthai.or.th

Facebook :  มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

  THAI JUNIOR ENCYCLOPEDIA FOUNDATION by His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great

Open : Monday - Friday (except official holidays)
Time : 8.30 - 16.30

Place : Sanam seu-pa, Si Ayuttaya Road, Dusit, Bangkok. 10300 

Tel : 0-2280-6502, 0-2280-6507, 0-2280-6515, 0-2280-6538, 0-2280-6541
Fax : 0-2280-6580, 0-2280-6589

E-mail : webmaster@saranukromthai.or.th

Facebook :  มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ


ดู สารานุกรมไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า